ảnh bìa
avatar

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

  • Dòng thời gian

  • Thông tin cá nhân

Giới thiệu

23 đường 14, phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM

Đã đăng 20 tin tuyển dụng

0 Đánh giá

Xem thêm ⟶
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Chuyên Viên Truyền Thông Nội Bộ

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức:

Ngành nghề: Nhân sự

Mô tả

- Đề xuất định hướng các chương trình truyền thông nội bộ:
- Đưa ra những chương trình truyền thông nội bộ phù hợp theo định hướng chiến lược Công ty.
- Sáng tạo, đưa ra ý tưởng những hoạt động dành cho cán bộ công nhân viên phù hợp từng thời điểm.
- Đề xuất những hoạt động định kỳ, những hoạt động từ thiện nội bộ, hỗ trợ đời sống CBCNV gặp khó khăn
- Đề xuất xây dựng, lập kế hoạch tổ chức sự kiện nội bộ đánh giá.
- Đề xuất xây dựng kế hoạch, ngân sách tổ chức sự kiện nội bộ cho Công ty.
- Thực hiện việc đánh giá truyền thông nội bộ Đưa ra những chương trình truyền thông nội bộ phù hợp theo định hướng chiến lược Công ty, của nhãn hàng và các đơn vị liên quan
- Phối hợp với các phòng ban để triển khai thực hiện việc tổ chức sự kiện, các hoạt động trong Công ty.
- Quản trị các công cụ truyền thông nội bộ
- Công tác phối hợp thi đua khen thưởng

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

4 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Cửa Hàng Trưởng (Store Manager)

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức:

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán

Mô tả

1. Quản lý tài chính, doanh số, target tại cửa hàng
- Chịu trách nhiệm và đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số hàng ngày, tháng..
- Theo dõi và cập nhật thu chi tài chính tại cửa hàng, cũng như xuất-nhập-tồn hàng hóa tại cửa hàng
- Cung cấp số liệu kết quả kinh doanh cho cấp trên và lập báo cáo hằng tháng
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán tại cửa hàng
- Kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát sinh tại cửa hàng
- Đối chiếu số liệu giữa báo cáo chi tiết và tổng hợp.
- Đối chiếu số dư cuối kỳ với báo cáo chi tiết.
- Lập các báo cáo công nợ, đôn đốc thu hồi khoản công nợ tồn đọng.
- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán, chứng từ sổ sách của cửa hàng, thực hiện minh bạch, đầy đủ, đúng qui định. Công nợ được thu hồi đúng qui định.
2. Quản lý hàng hóa, tài sản và nhân sự cửa hàng
- Phát hiện kịp thời những sai sót, gian lận trong quá trình quản lý kho, quỹ và đề ra hướng xử lý khi có phát sinh.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại cửa hàng, chi nhánh được phân công.
- Sắp xếp, phân công, theo dõi lịch làm việc của nhân viên tại cửa hàng
- Đánh giá thái độ, năng lực và hiệu suất làm việc của từng nhân viên tại cửa hàng.
- Bảo quản tài sản, vật dụng, hàng hóa giấy tờ…
- Trưng bày, vệ sinh hàng hóa tại cửa hàng
- Kiểm kê hàng hóa tại cửa hàng
- Điều hành hoạt động của cửa hàng. Thực hiện tổng kết báo cáo doanh thu hàng tuần, hàng quý, năm
- Đảm bảo báo cáo kế toán chính xác, kịp thời.
- Ngăn ngừa tiêu cực trong quản lý tài sản

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

6 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Chuyên Viên Kế Hoạch Sản Xuất

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức:

Ngành nghề: Sản xuất - Vận hành sản xuất

Mô tả

- Theo dõi, lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, đối chiếu, điều chỉnh số lượng nếu có,
- Báo cáo tình hình sản xuất thực tế/kế hoạch.
- Thông tin kịp thời cho các khu vực sản xuất để có điều chỉnh nếu kế hoạch sản xuất không được thực hiện như dự kiến.
- Soát xét số lượng, chủng loại, thời gian, mẫu … cho tất các đơn hàng đầu vào, cân đối với năng lực hiện có của ty
- Cập nhật năng lực từng đoạn sản xuất, các đoạn có nguy cơ thắt cổ chai
- Phản hồi, có điều chỉnh phù hợp đối với các đơn hàng không phù hợp về thời gian, số lượng…
- Triển khai kế hoạch sản xuất đến các khu vực theo năng lực hiện có
- Phối hợp nhịp nhàng năng lực giữa các đoạn để phân bổ kế hoạch phù hợp các dòng sản phẩm, tránh dồn ứ, tồn đọng cũng như không đủ việc làm.
- Phân tích và giải quyết vấn đề
- Phân bổ hợp lý lượng nguyên liệu được cấp, bảo đảm đúng định hường đúng nhu cầu thực sự của thị trường.
- Lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, đối chiếu, điều chỉnh số lượng, chủ trì cuộc họp sản xuất hằng tháng với Cung ứng, Xuất khẩu.
- Báo cáo tình hình sản xuất thực tế/kế hoạch.
- Thông tin định hướng nhu cầu sản xuất trong thời gian tới.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

3 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Chuyên Viên Kinh Doanh (Senior Sales)

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức:

Ngành nghề: Việc làm bán hàng

Mô tả

1. Xây dựng kế hoạch, tiếp thị phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp - sản phẩm quà tặng doanh nghiệp
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo đạt mức tăng trưởng về doanh thu, khách hàng, lợi nhuận, tối ưu chi phí theo mục tiêu của công ty
- Xây dựng các chương trình, chính sách khách hàng, chăm sóc khách hàng thuộc lĩnh vực hợp đồng.
- Xây dựng danh mục khách hàng tiềm năng, lập kế hoạch tiếp cận đối với từng nhóm khách hàng.
- Xây dựng các quy trình, quy định đáp ứng nhu cầu theo mục tiêu của công ty.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất.
2. Triển khai, thực hiện, kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh
- Tổ chức và thực hiện kế hoạch, tiếp thị và phát triển khách hàng doanh nghiệp theo các chương trình kế hoạch đã đề ra.
- Lập và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng từ khi ký kết đến khi hoàn tất hợp đồng.
- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để xây dựng đối sách phù hợp trong ngắn hạn và trung hạn.
- Thực hiện báo cáo. Xử lý thông tin, số liệu định kỳ và từng thời điểm, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tối ưu.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

3 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Chuyên Viên Kế Toán Giá Bán

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hình thức:

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán

Mô tả

- Cho mã tạm khi có bảng mô tả thiết kế.
- Sau khi mẫu master đã được duyệt, đặt mã chính thức và phát hành mã hình cho hệ thống kinh doanh.
- Ghi nhận tất cả những thông tin của sản phẩm.
- Khai báo thông tin BOM như: tuổi, size đá, trọng lượng cho sản phẩm theo bảng mô tả thiết kế.
- Tính giá bán cho các mã sản phẩm theo công thức đã được BTGĐ ký duyệt.
- Đề xuất thay đổi giá bán khi có sự biến động về giá đá, giá nguyên liệu…và các yếu tố khác trên thị trường.
- Điều chỉnh và cập nhật giá bán khi có sự chỉ đạo của cấp trên.
- Khảo sát giá cả thị trường định kỳ để có báo cáo kịp thời và tham mưu cho cấp trên để có chính sách về giá cho phù hợp trong từng thời kỳ, giai đoạn.
- Phát hành bảng mã, bảng giá bán cho hệ thống.
- Cập nhật, lưu trữ bảng mã, bảng giá và mã hủy.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

1 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Product Engineer

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hình thức:

Ngành nghề: Sản xuất - Vận hành sản xuất

Mô tả

1. Thực hiện triển khai mẫu mới, soát xét bản mô tả sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế và kinh doanh :
- Tiếp cận và cập nhật các xu hướng, kiểu dáng, phương pháp, quy trình sản xuất dòng sản phẩm nữ trang hiện có trên thị trường.
- Thu thập thông tin và phân tích thông tin về dòng sản phẩm nữ trang hiện đang lưu hành trên thị trường trong ngoài nước, của đối thủ đang được tiêu thụ tốt.
- Nghiên cứu kiểu dáng, kết cấu, tính năng sử dụng của sản phẩm để phù hợp cho sản xuất, kinh doanh.
- Giới thiệu và truyền thông Sản phẩm mới có kết cấu phức tạp.
2. Thực hiện phát triển mẫu mới theo nhu cầu, xu hướng thị trường :
- Phối hợp với các Phòng, Khu vực sản xuất triển khai tạo mẫu mới phù hợp với nhu cầu khách hàng.
- Thực hiện cải tiến thử nghiệm về các kiểu sản phẩm mới, máy móc mới hoặc nhu cầu phát triển theo chỉ đạo Phòng.
- Cung cấp đầy đủ thông tin cho nhóm thiết kế về kết cấu sản phẩm.
- Xử lý phản hồi về Sản phẩm khi có sự không phù hợp trong kết cấu thiết kế.
- Tham mưu, đề xuất giải pháp các chương trình hành động về Sản phẩm mới và chịu trách nhiệm với tư cách Thành viên hệ kỹ thuật.
3. Chịu trách nhiệm bảo mật nguồn tài nguyên ý tưởng, tài sản vật tư, công cụ dụng cụ, vật liệu phụ. Duy trì và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được giao.
- Đảm bảo các ý tưởng, bản vẻ, bản phác thảo đều phù hợp với tổ chức (hiện tại) và không được sao chép hoặc truyền tải ra bên ngoài khi tổ chức chưa cấp quyền
- Thực hiện bảo quản các trang thiết bị đang sử dụng.
- Đảm bảo các trang thiết bị được giao luôn trong trạng thái sẵn sàng và đáp ứng nhu cầu công việc một cách hiệu quả.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

1 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Process Engineer

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hình thức:

Ngành nghề: Sản xuất - Vận hành sản xuất

Mô tả

1. Thiết lập, xây dựng, theo dõi và cập nhật liên tục quy trình sản xuất sản phẩm, điểm số lao động và hao hụt:
- Xây dựng các công đoạn sản xuất, điểm số lao động cho toàn bộ quy trình sản xuất của nhà máy.
- Phối hợp với chuyên viên Công Nghệ/chuyên viên kỹ thuật để thống nhất các quy trình sản xuất.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát và cập nhật liên tục quy trình sản xuất, điểm số lao động đúng với sản xuất thực tế.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến quy trình sản xuất, điểm số lao động.
- Phối hợp với Sản Xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến quy trình sản xuất, điểm số lao động, hao hụt.
2. Thực hiện cải tiến liên tục trong sản xuất:
- Nghiên cứu và hinh thành các quy trinh sản xuất.
- Đưa ra các biện pháp cải tiến rút ngắn thời gian sản xuất.
- Chuấn hóa quy trình sản xuất.
3. Phân tích Dữ Liệu:
- Phối hợp với Phòng Kế Hoạch và Phòng Sản Xuất để đảm bảo tất cả sản phẩm đếu có quy trình sản xuất.
- Phối hợp với Phòng QTCL phân tích lỗi và đề xuất hành động khắc phục-ngăn ngừa.
4. Đào tạo:
- Tổ chức các chương trình đào tạo nghiệp vụ và huấn luyện công nhân.
- Tham gia các truyền thông của Công ty về quy trình sản xuất.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

0 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Pnj Engineering Leadership Development Program 2019

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Kỹ thuật

Mô tả

Trong năm 2019 để phát triển đội ngũ kỹ sư giỏi cũng như đội ngũ lãnh đạo kế thừa cho Công ty PNJP, chúng tôi sẽ tổ chức chương trình “PNJ Engineering Leadership Development Program” - một chương trình dành riêng cho các bạn sinh viên khối kỹ thuật mới ra trường năng động, sáng tạo có kiến thức chuyên môn và đặc biệt có niềm đam mê cải tiến, đổi mới.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

2 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: 15 - 20 triệu

Hình thức:

Ngành nghề: Sản xuất - Vận hành sản xuất

Mô tả

1. Thực hiện chế tạo, lắp ráp khuôn.
- Nhận bản vẽ và chỉnh sửa bản vẽ chế tạo
- Lập hồ sơ gia công chế tạo khuôn
- Nhận vật liệu và kiềm tra để chế tạo
- Triển khai việc chế tạo khuôn, gia công chi tiết
- Đo & kiểm tra chi tiết
- Thực hiện lắp ráp khuôn, chạy thử khuôn và bàn giao cho đơn vị sử dụng, tham gia nghiệm thu khuôn.
2. Thực hiện chế tạo chi tiết cơ khí, các công cụ.
- Lập danh sách các chi tiết cần gia công
- Triển khai việc thực hiện chế tạo các chi tiết cơ khí, các công cụ theo yêu cầu sản xuất.
- Triển khai việc thực hiện chế tạo phụ tùng theo danh mục phụ tùng dự phòng.
3. Thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nội quy lao động, vệ sinh 5S, an toàn.
- Chuẩn bị phương tiện làm việc, trang bị an toàn, đồng phục lao động.
- Tham gia và duy trì tình trạng vệ sinh, ngăn nắp tại khu vực làm việc trước, trong và sau giờ làm việc.
- Tham dự các lớp đào tạo, tập huấn về nhận thức: nôi quy, 5S, ISO, môi trường, PCCC, nhận thức về các giá trị của PNJ và những nội dung đào tạo khác.
- Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

2 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Chuyên Viên Pháp Chế

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức:

Ngành nghề: Nhân sự

Mô tả

1. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; Quản lý tài sản trí tuệ:
- Nhận đề xuất, lập đề xuất, kiểm tra và trình ký TGĐ về việc đăng ký nhãn hiệu.
- Liên hệ văn phòng Luật sư ký hợp đồng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, cấp giấy ủy quyền…và theo dõi kết quả thực hiện.
- Thanh toán phí, lệ phí…
- Giao văn bằng cho văn thư khi hoàn tất.
2. Thực hiện các thủ tục pháp lý và quản lý hồ sơ Giấy đăng ký kinh doanh toàn Công ty:
- Nhận phiếu thông tin thành lập, thay đổi, giải thể… Chi nhánh, ĐKKD chuyển các phòng ban liên quan.
- Thực hiện các thông báo và quyết định thành lập, thay đổi, giải thể Chi nhánh, địa điểm kinh doanh.
- Liên hệ nộp hồ sơ, nhận hồ sơ tại sở Kế hoạch & Đầu tư các tỉnh, thành phố.
- Thực hiện thông báo nội bộ và sao y phát hành cho các đơn vị liên quan.
- Đăng bố cáo thành lập, thay đổi.
- Cung cấp giấy phép khi có yêu cầu.
- Làm thủ tục khắc dấu.
3. Xem xét các hợp đồng kinh tế ký kết với Công ty:
- Xem xét hợp đồng thuê nhà và mua bán tài sản.
- Xem xét và góp ý điều chỉnh các hợp đồng kinh tế ký kết với Công ty.
4. Thực hiện công tác pháp chế toàn Công ty:
- Soạn thảo quy chế hoạt động Công ty.
- Soạn thảo nội quy lao động Công ty.
- Soạn thảo thỏa ước lao động.
- Tư vấn giải quyết xử lý kỷ luật lao động, tranh chấp lao động và các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động.
- Tư vấn về mặt pháp lý cho các đơn vị khi ban hành các văn bản trình cơ quan nhà nước.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

2 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Planning Supervisor/ Giám Sát Kế Hoạch

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức:

Ngành nghề: Sản xuất - Vận hành sản xuất

Mô tả

- Prepare operational schedules and coordinate manufacturing activities to ensure production and quality of products meet specifications.
- Monitor and synthesize data of all orders from the coordination department & previous stage to make reports evaluate about actual production.
- Closely follow up the inventory of production area in order to better plan and correct problems as necessary to meet customer commitments
- Make reports that reflect the production situation, delivery progress and inventory at each stage.
- Manage Planning Department team: Responsibility in monitor, remind and guide all task for planning specialists base on our objectives.
- Based on data reported, situation analysis, give advice for Manager and the Board of Directors in making decisions which suitable with the actual production and sales, ensuring the stability of production.
- Perform other related duties as assigned by management.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

1 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Giám Sát Nhân Sự (HRBP Supervisor)

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức:

Ngành nghề: Nhân sự

Mô tả

1. Tuyển dụng & Đào tạo (30%):
- Giám sát định biên nhân sự, đề xuất nhân sự Khối Kỹ thuật;
- Quản lý ứng viên trong thời gian thử việc.
- Tổ chức đánh giá chuyên môn sau thời gian thử việc, thực hiện thủ tục trong và sau thử việc.
- Giám sát tuyển dụng theo đề xuất nhân sự cấp bậc.
- Soát xét Thư mời nhận việc, Quyết định tuyển dụng.
2. Lương - Phúc lợi (30%):
- Soát xét việc điều động, phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm nhân sự Khối.
- Theo dõi, kiểm soát phụ cấp của Khối.
- Đề xuất các chính sách lương, thưởng, phụ cấp hiệu quả cho Khối.
- Thực hiện phỏng vấn tái ký HĐLĐ.
- Quản lý, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thôi việc, Phỏng vấn thôi việc.
- Thực hiện việc xây dựng và kiểm soát định biên nhân sự hệ thống Khối.
- Triển khai xây dựng và đánh giá KPIs của các chức danh cho Khối đến từng vị trí để xác định thành tích cuối năm.
3. Quan hệ lao động (20%):
- Giám sát các hoạt động truyền thông hai chiều các chính sách, hoạt động nhân sự của Công ty.
- Giám sát xây dựng QHLĐ theo định hướng giá trị và văn hóa của Công ty, phù hợp với pháp luật.
- Xử lý kỷ luật, thi đua, khen thưởng theo đúng quy trình, quy định của Luật lao động và Nội quy Công ty.
4. Nâng cao chất lượng nhân sự (18%):
- Xây dựng kế hoạch đánh giá năng lực nhân sự các vị trí theo từng thời điểm.
- Tổ chức thực hiện đánh giá năng lực nhân sự Khối.
- Đề xuất đào tạo chuyên môn cho nhân sự.
- Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực chuyên môn cho các vị trí.
5. ISO, 5S, Quy trình của đơn vị (5%):
- Thực hiện các công việc, báo cáo về chất lượng, môi trường, 5S.
- Báo cáo tính tuân thủ của đơn vị.
- Theo dõi, kiểm soát, điều chỉnh các quy trình hoạt động.
*** QUYỀN LỢI/ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC:
- Chế độ đãi ngộ cạnh tranh.
- Lương tương xứng năng lực. Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13, 14, 15. Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ….
- Các khoản đóng bảo hiểm được thực hiện tốt hơn Luật quy định.
- Bảo hiểm tai nạn, kiểm tra sức khỏe định kì cho toàn bộ nhân viên.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.
- Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.
- Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội Văn hóa, Văn nghệ,...
- Địa điểm làm việc: Số 23, đường 14, Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

2 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Export Sales Manager

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức:

Ngành nghề: Việc làm bán hàng

Mô tả

1. Hoạch định, tổ chức thực hiện các hoạt động tiếp thị xuất khẩu
(Trọng số: 30%)
- Hoạch định, tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp thị quốc tế theo định hướng chiến lược của công ty.
- Khảo sát thị trường, định hướng chiến lược sản phẩm cho từng thị trường và khách hàng xuất khẩu.
- Xây dựng cơ cấu giá xuất khẩu cạnh tranh, phù hợp với từng khách hàng.
- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tham gia các hội chợ trang sức quốc tế.
2. Hoạch định, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh xuất khẩu.
(Trọng số: 30%)
- Xây dựng chỉ tiêu phát triển khách hàng mới, chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu cho từng khách hàng, thị trường từ chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu xuất khẩu chung của công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đơn hàng xuất khẩu, từ công đoạn báo giá, làm mẫu cho khách đến công đoạn đặt hàng công ty và xuất hàng cho khách.
- Kiểm tra, giám sát công tác lưu mẫu, mã, giá hàng xuất khẩu.
- Giám sát/ giải quyết các phản hồi của khách hàng.
- Kiểm tra, duyệt giá hàng xuất khẩu theo khung giá đã được Ban TGĐ duyệt.
3. Thiết lập, kiểm tra, giám sát các quy trình hoạt động của đơn vị theo tiêu chí phù hợp, nhất quán và hiệu quả.
(Trọng số: 10%)
- Xây dựng các quy trình, chuẩn mực hoạt động của Phòng Xuất khẩu.
- Định kỳ hàng năm rà soát, cải tiến các quy trình hoạt động của Phòng Xuất khẩu.
- Cập nhật các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước và cơ quan Hải quan để lựa chọn phương thức xuất khẩu hiệu quả, phù hợp quy định.
4. Phân tích và báo cáo tình hình kinh doanh định kỳ/đột xuất cho P.TGĐ phụ trách.
(Trọng số: 20%)
- Lập báo cáo phân tích số liệu chính xác, đúng hạn sau mỗi chương trình tiếp thị.
- Báo cáo kết quả kinh doanh xuất khẩu định kỳ tháng/ quý/ năm.
5. Lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ Phòng Xuất khẩu
(Trọng số: 10%)
- Xây dựng cơ cấu tổ chức của Phòng Xuất khẩu.
- Tuyển dụng, bố trí nhân sự theo cơ cấu tổ chức của phòng và phù hợp với kế hoạch phát triển xuất khẩu.
- Xây dựng, áp dụng KPIs và hệ thống đánh giá thành tích.
- Lãnh đạo và truyền đạt nhận thức cho đội ngũ về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của PNJ.
- Dẫn dắt và chỉ huy đội ngũ thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược.
- Động viên, khích lệ tinh thần làm việc chủ động sáng tạo.
- Xây dựng phát triển tinh thần lao động tự giác trong toàn bộ nhân viên bằng việc gắn hiệu quả công việc vào lợi ích người lao động.
- Lãnh đạo và kiểm soát việc tuân thủ Nội quy lao động, chính sách lao động, chính sách môi trường, ATLĐ, PCCC, 5S và chịu trách nhiệm trước Ban GĐ XN.
- Giám sát quyền lợi các bên trong hệ thống bao gồm người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở công bằng, hợp lý và minh bạch trong thực hiện công việc.
- Đào tạo NV mới và đề xuất nâng cao nghiệp vụ CBNV nội bộ Phòng

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

0 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Trưởng Phòng Quản Trị Hành Chính

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức:

Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng

Mô tả

1. Quản lý hành chính
(Trọng số: 35%)
 Dịch vụ hành chính:
 Hoạch định các chính sách, quy trình, quy định hoạt động công tác hành chính.
 Định hướng, kiểm tra giám sát và đề xuất các dịch vụ hành chính, dịch vụ hỗ trợ nhằm đảm bảo điều kiện, môi trường, phương tiện làm việc để phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của PNJP bao gồm: Cấp phát đồng phục, nước uống, thủ tục hành chính, công tác hậu cần, y tế, an ninh, sự kiện PNJP , xe cơ quan, mua sắm trang thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng, văn thư,…
 Định hướng xây dựng công tác hành chính, môi trường làm việc, phương tiện làm việc.
 Soát xét kế hoạch ngân sách Hành chính PNJP và kiểm soát đúng ngân sách.
 Công tác văn thư, lưu trữ, pháp chế:
 Định hướng thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật và quy định của PNJP cả hồ sơ cứng và hồ sơ mềm.
 Định hướng, kiểm soát việc soạn thảo các tài liệu, hồ sơ pháp lý của PNJP .
 Chăm sóc y tế, khám sức khỏe cho CBCNV:
 Hoạch định công tác y tế tại PNJP, đảm bảo đúng pháp luật.
2. Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng tài sản, cơ sở vật chất của PNJP
(Trọng số: 20%)
 Quản lý, kiểm soát kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sử dụng hiệu quả nhất tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng của PNJP.
 Tham mưu, giám sát cho Ban Giám Đốc về thực hiện sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng của PNJP.
 Giám sát thực hiện công tác vệ sinh, môi trường, bảo trì tòa nhà, kế hoạch phòng ngừa, khắc phục.
3. Công tác an ninh toàn PNJP
(Trọng số: 40%)
 Định hướng xây dựng công tác an ninh và phòng cháy chữa cháy toàn PNJP.
 Định hướng phát triển đội ngũ bảo vệ toàn PNJP. Quản lý công tác huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ cho bảo vệ, đảm bảo số lượng, chất lượng dịch vụ bảo vệ cho toàn PNJP.
 Định hướng, triển khai xây dựng các quy trình, quy định, hoạt động công tác an ninh. Đảm bảo an ninh trật tự cho toàn Công ty khi có sự cố phát sinh về an ninh trật tự.
 Kiểm soát, phân tích, đề xuất quy trình hoạt động hệ thống an ninh.
 Giám sát kế hoạch, phương án bảo vệ, an ninh, an toàn và tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát. Đề xuất, tham mưu lãnh đạo các vấn đề liên quan đến bảo vệ, an ninh, an toàn và hệ thống an ninh.
 Hoạch định công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn về sử dụng điện, an toàn cơ sở vật chất cho PNJP, an toàn cho công tác áp tải/vận chuyển hàng hóa của PNJP.
4. Quản lý, tổ chức huấn luyện, đào tạo và đánh giá KPI nhân viên.
(Trọng số: 5%)
 Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.
 Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.
 Lập kế hoạch nhân sự, phân công công việc phù hợp theo yêu cầu công việc.
 Kiểm soát, đốc thúc, động viên nhân viên hoàn thành tốt công việc theo đúng thời hạn.
 Thực hiện đánh giá thành tích theo thang thành tích đã xây dựng cho từng vị trí. Đề xuất khen thưởng hoặc các hình thức kỷ luật đối với các nhân sự trong bộ phận lên Ban Giám Đốc Công ty.
 Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.
- Thực hiện một số công việc khác do cấp trên giao.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

0 Lượt xem
công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Project Manager

công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Hồ Chí Minh

Mức lương: Trên 30 triệu

Hình thức:

Ngành nghề: Sản xuất - Vận hành sản xuất

Mô tả

1. Thay mặt TGĐ PNJP chỉ đạo và Giám sát hoạt động dự án.
(Trọng số: 60%)
- Giám sát toàn diện các hoạt động dự án đang thực hiện tại PNJP.
- Tổng hợp, báo cáo, phân tích hiệu quả, tiến độ thực hiện các dự án.
- Đánh giá và tham mưu cho TGĐ các quyết định, chỉ đạo thực hiện dự án.
- Triển khai, giám sát việc triển khai các chỉ đạo của TGĐ đối với các dự án tại Công ty.
- Tham gia các hoạt động dự án, các cuộc họp theo sự ủy quyền từ TGĐ.
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện dự án để đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho TGĐ về tiến độ, hiệu quả thực hiện.
- Đề xuất và tham mưu các ý kiến trợ giúp Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc.
- Tham gia các cuộc họp mà Tổng Giám đốc tham dự hoặc được cử làm đại diện.
- Làm đầu mối chuẩn bị và kiểm tra việc cung cấp các điều kiện hậu cầu thiết yếu để Tổng Giám đốc điều hành công việc thuận lợi
- Giải quyết các hồ sơ dự án trong phạm vi đươc phân quyền.
2. Thực hiện các công việc trợ lý cho TGĐ.
(Trọng số: 40%)
- Là đầu mối truyền tải các thông tin từ Tổng Giám đốc tới các Phòng ban liên quan và ngược lại.
- Tham mưu cho công tác quản lý điều hành.
- Tham mưu về việc bảo quản các tài sản và mọi hoạt động dự án của Công ty.
- Tham mưu về các hoạt động liên quan phát triển các dự án của Công ty.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về việc xây dựng các mối quan hệ với những đối tác và hợp tác cho các dự án tiếp theo trong tương lai.
- Chuẩn bị các báo cáo dự án cho TGĐ.
- Một số công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

0 Lượt xem
Công ty TNHH MTV Chế tác và trang sức PNJ (PNJP) là ty thành viên của ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJP), được thành lập vào ngày 28/04/2018. Ngành nghề: Chế tác và trang sức Quy mô ty: Trên 1400 nhân viên

Họ tên: công ty TNHH mtv chế tác và kinh doanh trang sức pnj

Số điện thoại: 0906319618

Địa chỉ: 23 đường 14, phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM

Quy mô: Ít hơn 10 nhân viên

Website: Đang cập nhật

Email: Chưa cập nhật