CTV Đại lý, Trình dược viên ETC

Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Y tế Quốc tế

Việc làm tại Bình Dương

Việc làm tại Kiên Giang

Việc làm tại Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Ca đêm

Ngành nghề: Việc làm y tế - dược

Mô tả

Chịu trách nhiệm doanh số khu vực phụ trách. Liên hệ với các bệnh viện, bác sĩ trong khu vực. Phân bổ tuyến bán hàng, doanh số cho Trình dược viên từng khu vực Quản lý nhân viên để đạt KPI, doanh số.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

8 Lượt xem

Đánh giá tin đăng