ảnh bìa
avatar

fashion garments 2 co. ltd.

  • Dòng thời gian

  • Thông tin cá nhân

Giới thiệu

Street 3, Tan Phu Industrial Zone , Huyện Tân Phú , Đồng Nai , Việt Nam

Đã đăng 65 tin tuyển dụng

0 Đánh giá

Xem thêm ⟶
fashion garments 2 co. ltd.

Merchandiser - Head Office

fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Dệt may - Da giày

Mô tả

* Successful candidate will handle one of following functions:
* Operation Merchandiser:
- PO Confirmation & Tracking
- Shipment Follow up
- Make QA File for production
- Testing & TOP samples
- Solve production Issues
* Procurement Merchandiser:
- Price negotiation based on consolidation
- Greige Booking
- Send PO to suppliers
- Receive PI / Delivery confirmation
- Checking Order status
- Make payment and shipment
* Development Merchandiser:
- Follow documents
- Do Costing
- RM / Trim Development
- Sample Development
- Graphic Development

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

14 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Production Control Staff - Head Office

fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Dệt may - Da giày

Mô tả

- Receive planed order/factory

- Make contract with subcontract

- Make ratio in master and send request mini marker to sample room

- Request fabric + accessories for sewing pilot

- Request PP sample + print pattern when received approval from buyer

- Checking ACC available on sys then ask warehouse transfer site to site

- Make requisition of fabric + accessories and send to warehouse

- Make PO of contract for payment

- Check invoice then send to packing dept for make GRN & Accountant department for payment

- Other tasks assigned by manager

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

13 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

General Accountant

fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán

Mô tả

- Review all payment voucher prior Chief Accountant

- Checking & post all monthly closing Journal voucher in the system

- Managing & booking accrual, pre-paid, payroll, depreciation and other expense/income  

- Review monthly costing & overhead cost before closing

- Preparing financial statement & analysis reports as requested by FC

- Responsible for all tax issue, VAT refund

- Train accounting principle & company’s policy for new staff

- Manage 3-4 staff to monitor inventory, overhead cost, fixed asset and taxes 

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

13 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Tháp

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Quản trị kinh doanh

Mô tả

- Continuous and efficient management of the plant to maximize return on investments, achieve sound growth and profitability

- Direct the accounting functions of the company

- Creditors and debtors control

- Maintain all internal financial control & observe all internal controls closely to eliminate any possibility of fraud or other irregularities

- Monitor cash flow - Preparation of cash forecast with actual and report on variances

- Maintain records in safe and confidential manner so that integrity of all financial transactions is preserved

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

8 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Lean Staff_ Biên Hòa 2, Đồng Nai

fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Dệt may - Da giày

Mô tả

1. Support in managing the strategic projects derived at the company long range plan preparation by conducting and attending to project meetings. Monitor daily weekly basis whilst forwarding same to Project Manager and Update Obeya Room data to create visual management hub to take fast business decisions at factory.

- Factory/HO Strategic KPI report

- Project reports

2. Support in conducting the “Kaizen and Problem-solving sessions” with the involvement of relevant employees on a Daily/Weekly/Monthly/QTR basis and Audit the process of problem solving and update the progress.

3. Ensure employee involvement for Lean initiatives, implement and sustain same, follow up on the progress made by the plant in order to ensure that the required standards are adhered to whilst supporting the following.

4. Update progress charts and audit the process of lean establishment at each department according to the given guide line.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

8 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Bán thời gian

Ngành nghề: Dệt may - Da giày

Mô tả

- Attend meeting and have a discussion and advice and action with employee who absent the previous day. Follow and control previous absent leave form of workers so that make sure workers submit leave form within the first day come back

Tham dự họp sản xuất hàng ngày để xử lý và làm việc với công nhân vắng mặt. Theo dõi và kiểm soát giấy phép của CN vắng ngày hôm trước đó, đảm bảo bổ sung ngay trong ngày đầu tiên đi làm trở lại

 

- Improve employee satisfaction through coordinate with Nurse to check operation and quality of canteen (Checking meal, tea, cake service early morning, lunch & dinner)

Cải thiện mức độ hài lòng của công nhân thông qua kết hợp với Y Tế kiểm soát hoạt động và chất lượng của canteen (kiểm tra vấn đề phục vụ trà, sữa, bữa ăn buổi sáng, trưa, tối)

 

- Regular check and remind employee about health, safety and environment when walking to the floor. Everyday ER Staff comes to floor to check working environment, to ensure that disadvantage or complain of workers about facilities, environment will be highlighted on time and report to Department Heads and relevant Managers

Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở vấn đề an toàn vệ sinh lao động cho công nhân khi trực tiếp xuống sản xuất. Hàng ngày kiểm tra nhà xưởng và môi trường làm việc cho công nhân viên, đảm bảo highlight đúng hạn những khó khăn về môi trường làm việc và cơ sở vật chất, báo cáo với Trưởng Bộ Phận và những người liên quan
 

- Meet and motivate TMO and sharing with TMO who cannot pass skill test when they come near skill test date with Work Study. Attend meeting with TMO and report comment from TMO to related departments and follow up corrective action 2 days/week

Tiếp xúc gặp gỡ và động viên, chia sẻ với các bạn công nhân đào tạo chưa đậu tay nghề khi gần đến thời gian kiểm tra tay nghề. Tham dự họp với công nhân đào tạo may, báo cáo góp ý của công nhân cho những bộ phận liên quan và theo dõi việc thực hiện 2 ngày/ tuần

 

- Meet PA, Supervisor every day and get information and report comment to HRM & Assistant HRM, and conduct regular meeting weekly with Big sister

Gặp gỡ hàng ngày các PA & Tổ trưởng, hỏi thăm thông tin và báo cáo lại ý kiến của họ, tổ chức họp định kỳ hàng tuần

 

- Solve unfriendly and conflict relationship happened at working place between Line Manager, Junior Manager and Employee.

Giải quyết bất hòa và những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động giữa Quản Lý và Công Nhân

 

- Call and visit employee (come to their house (If need)) who absent to find out the actual reason, advise and being consultant to improve their absenteeism and report absent reason. Visit employee in case they are sick, or their house have funeral, sadness. Meet and motivate employee to stay and work at company as long as possible and convince employee who intend to resign so that they can stay and continue to work and report to HRM and Assistant HRM

Gặp gỡ và hỏi thăm (đến nhà (nếu cần)) động viên các bạn công nhân nộp đơn nghỉ việc và thuyết phục họ tiếp tục làm việc và báo cáo cho Trưởng & Phó Phòng Nhân Sự. Gọi điện thoại cho công nhân vắng tìm hiểu lý do và báo cáo lại cấp trên, khuyên và góp ý với công nhân về việc vắng mặt, thăm hỏi trong trường hợp công nhân ốm đau và gia đình có hữu sự

 

- Support and coordinate with HRM and Assistant HRM in training and retraining every year

Hỗ trợ Trưởng Phó Phòng trong công tác đào tạo định hướng và các đào tạo khác
 

- Making Resignation Report and Absent Report

Làm báo cáo nghỉ việc và báo cáo vắng mặt

 

- Update, follow issuing drinking water bottles & lockers for employees

Cập nhật theo dõi việc phát bình nước, tủ cá nhân cho CNV

 

* Non-Routine

- Coordinate with Admin and HR Staff in the event of company

Phối hợp với nhân viên hành chánh nhân sự trong các hoạt động và sự kiện của Công ty

 

- Issuing & follow up Annual Leave Plan for employee, make sure that annual plan effectively

Phát và theo dõi kế hoạch nghỉ phép cho CNV, đảm bảo phát huy hiệu quả của kế hoạch nghỉ phép

 

- Organize to award the best line of the month on fourth day of the month

Tổ chức khen thưởng chuyền xuất sắc vào ngày mồng 4 hàng tháng

 

- Arrange for recruitment health check up and 2 times annual health check up

Chuẩn bị và hỗ trợ khám sức khỏe tuyển dụng và khám sức khỏe định kỳ

 

- Coordinate with HRM and Assistant HRM in CSR Activities

Kết hợp với Trưởng Phó Phòng Nhân Sự trong các hoạt động từ thiện và xã hội của công ty

 

- Coordinate with recruitment staff in all recruitment activites of company

Phối hợp với nhân viên tuyển dụng trong tất cả các hoạt động tuyển dụng của công ty

 

- Make survey to get feedback from employees as request from HRM

Tiến hành làm các cuộc khảo sát thăm dò ý kiến công nhân viên

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

10 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng

Mô tả

- Prepare, analyze and reconcile activity report daily.

- Perform style closure and inform all related departments to clear invoice relating production

- Prepare, analyze and follow up KPI of factory in charge

- Prepared cost of factory, department and compared with the budget, highlight negative and positive points and send out for head of plant 

- Involve in stock count every week.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

8 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Quản trị kinh doanh

Mô tả

- Kiểm soát chất lượng và sản lượng trên chuyền may.
- Sắp xếp công nhân nghỉ phép, cân đối chuyền may.
- Tham gia họp sản xuất và, triển khai cho công nhân trong chuyền.
- Đảm bảo thực hiện an toàn sản phẩm, an toàn vệ sinh lao động và nội qui .
- Thông báo kịp thời việc thiếu hụt nguyên phụ liệu.
- Kiểm soát hàng tồn trên chuyền để tránh hàng ứ đọng trên chuyền nhiều.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

7 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: 5 - 7 triệu

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Dệt may - Da giày

Mô tả

- Rải chuyền, nghiên cứu mẫu, cân đối chuyền
- Hướng dẫn công nhân các thao tác may
- Sắp xếp máy móc sẵn sàng rải chuyền
- Làm việc với bộ phận rập để có công đoạn may thành phẩm tốt nhất nhằm cải thiện tốc độ may và hiệu suất trên chuyền.

* Quyền lợi:
- Hỗ trợ 100% nhà ở cho nhân viên ở xa
- Đi du lịch hàng năm, hưởng nguyên lương trong ngày du lịch
- Nhận quà từ công ty trong các dịp lễ, tết, trung thu, 8/3, …
- Xét mức tăng lương theo bộ phận và từng cá nhân vào quý 4 hàng năm
- Được hướng dẫn công việc chi tiết, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp và cấp trên
- Các chế độ BHXH đầy đủ & bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên (24/24)

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

7 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Dệt may - Da giày

Mô tả

- Rải chuyền, nghiên cứu mẫu, cân đối chuyền
- Hướng dẫn công nhân các thao tác may
- Sắp xếp máy móc sẵn sàng rải chuyền

* Quyền lợi:
- Hỗ trợ 100% nhà ở cho nhân viên ở xa
- Đi du lịch hàng năm, hưởng nguyên lương trong ngày du lịch.
- Nhận quà từ công ty trong các dịp lễ, tết, trung thu, 8/3, …
- Xét mức tăng lương theo bộ phận và từng cá nhân vào quý 4 hàng năm
- Được hướng dẫn công việc chi tiết, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp và cấp trên
- Các chế độ BHXH đầy đủ & bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên (24/24)

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

8 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng

Mô tả

- Manage/ Liaise with production and other departments in fulfilling band plans/ achieving headcounts and issues with regard to worker management.

- Follow up performance appraisal contract extension for staff level up in accurately & on time.

- Ensure all procedures and documentation with regard to terminations is being completed.

- Handle Discipline, solve daily problem related to HR as well as maintain industrial relationships.  

- Coordinate with C&B team to ensure employees getting compensate on their contribution on time.

- Follow up and consolidate performance review for all staff per quarter.

- Responsible in managing Administration tasks which is included: food supplying service to ensure food safety & hygiene, cleaning service to ensure workshop hygiene, Security Service to ensure facility, employees and properties are in secure manner, garden service is maintenance.

- Follow up all matters related to working Hours / HSE & HR document & make sure all documents are comply with law requirements.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

8 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Foreign Account Payable Accountant

fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán

Mô tả

- Arranging documents to settle payment, get approval and send to bank.

- Received documents from Merchandiser, Warehouse, Commercial Department and check; following & control import creditors.

- Returning documents to custom to liquidation.

- Check docs for open and the payment by LC.

- Verified Bank/HYPO loan/HYPO loan interest/Loan comtextile/Loan interest Comtextile.

- Monthly running aging report.

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

2 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Account Receivable Accountant

fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Dệt may - Da giày

Mô tả

- Updating, following export invoices into AX system & excel files (cash bal export, sales export, Monthly payment statement)

- Following export invoices & entering VAT report, declaration customs, receipt document into VAT report

- Highlighted overdue balances to management and follow, inform to the relevant departments.

- Entering receipt into AX and excel file after received money from customers

- Update, following & control AR debtors between AX and cash balance.

- Collecting declaration customs of import & export, and entering information for marine cargo & inland transit insurance list (Monthly).

- Preparing Lolly-Non Lolly report sending to CA & CFO (Quarterly).

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

3 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Admin Staff - Chi Nhánh Đồng Tháp

fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Tháp

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng

Mô tả

- Sắp xếp xe cho Nhân viên/ Khách/ Khách hàng QA

- Đặt khách sạn cho Khách hàng QA/ Nhân viên

- Sắp xếp bữa trưa/ bữa tối/ bữa ăn nhẹ cho khách hàng QA

- Kiểm tra km của xe vans/ xe thuê

- Kiểm soát xăng cho xe vans mỗi tháng, thực hiện mua bán lẻ và làm thanh toán cho nhà cung cấp xăng

- Kiểm soát xe thuê và làm thanh toán cho nhà cung cấp mỗi tháng

- Kiểm tra việc dọn vệ sinh của nhà máy

- Đăng ký và kiểm soát tăng ca vượt cho tạp vụ mỗi ngày và hàng tháng

- Đặt bữa tối cho công nhân

- Chịu trách nhiệm nhà thầu phụ bảo vệ

- Tìm kiểm nhà thuê cho nhân viên, sắp xếp chỗ ở và làm thanh toán cho chủ nhà mỗi tháng

- Sắp xếp phòng họp

- Hỗ trợ để sắp xếp bữa trưa/ bữa tối cho khách

- Hỗ trợ sự kiện công ty

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

1 Lượt xem
fashion garments 2 co. ltd.

Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Dệt may - Da giày

Mô tả

- Ensure all samples leaving sample room is according to the agreed technical and workmanship with the buyer to achieve first time approval

- Study all techparks prior to sample making and ensure pattern makers and operators understand the buyer requirements.

- Communicate with pattern makers, WH, sample room incharge, mechanics to ensure proper steps is being flowed from the proto stage to achieve 100% sample approval rate

- Reconfirm information related to measurements, clients documents through sample room

- Check and confirm every sample before delivery to the customer for approval

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

8 Lượt xem

Fashion Garments Co., Ltd is one of the pioneering apparel exporters in Vietnam. We are a 100% foreign Investment Company established in 1994 and since then has expanded to 4 locations in Dong Nai Province and 1 factory in Quang Nam Province with more than 8500 employees.

With our mission “HAPPY CUSTOMERS, HAPPY EMPLOYEES”, we are always to committee to satisfy our customer’s expectations as well as gear all Operational process to align to our Mission.

The more business development is expanding, the more talent workforce we are attracting. Fashion Garments not only offers its employees working opportunity to work in an international and professional working environment, but also offers its employees stable career path with attractive benefits. Joining the Fashion Garment team means you have a commitment to excellence as well as opportunity to shape your career with us to fulfill your professional goals.

Họ tên: fashion garments 2 co. ltd.

Số điện thoại: 0618877400

Địa chỉ: Street 3, Tan Phu Industrial Zone , Huyện Tân Phú , Đồng Nai , Việt Nam

Quy mô: Hơn 500 nhân viên

Website: http://www.fashiongarments.com/

Email: Chưa cập nhật