Apple Paple / Aww Group /Phuc Tin International Beverage And Food Import Export Co.,Ltd

Kế toán tổng hợp biết dùng phần mềm MISA

Apple Paple / Aww Group /Phuc Tin International Beverage And Food Import Export Co.,Ltd

Việc làm tại Hà Nội

Mức lương: 5 - 7 triệu

Hình thức: Giờ hành chính

Ngành nghề: Việc làm kế toán - kiểm toán

Mô tả

-Xuất hoá đơn bán hàng, đảm bảo sự đầy đủ và chính xác các thông tin quy định trên tờ hoá đơn. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng , lập quyết toán văn phòng công ty. -Theo dõi công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. - Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán - Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT - TV - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

24 Lượt xem

Đánh giá tin đăng