Thứ hai, 23/09/2019

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì? Anh hùng hay tiếng nói của dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam danh từ quá quen thuộc trên những bản tin thời sự 19h của VTV mỗi ngày thế nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì? Lịch sử hình thành và vai trò của cơ quan tổ chức này ra sao? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây đế có câu trả lời chính xác nhất nhé.

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?

Được thành lạp và dưới sự dẫn dắt của đảng Cộng sản, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành nên toàn bộ máy chính trị của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với vai trò là một tổ chức liên minh chính trị, gữi vai trò chính trong các quyết định của Đảng bộ và Nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong tất cả các tầng lớp, các giai cấp, thuộc công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trong đó mọi hoạt động tổ chức và các nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trải qua hơn 88 năm xây dựng và phát triển, dưới sự dẫn dắt và lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được củng cố và phát huy được hết những khả năng trong việc củng cố đại đoàn kết dân tộc, qua đó hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang của mình trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, xây nền hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Trên cơ sơ đề xuất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 26/3/1986, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định và ra thông báo chính thức lấy ngày 18 tháng 11 hàng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cũng là Ngày hội đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nước ta cũng có những tổ chức thành viên khác như: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam,..

Để có thể gia nhập vào các Tổ chức quốc hội chính trị tại Việt Nam, thì trước khi được tham gia tranh cử thì các ứng cử viên đều phải được Mặt trận Tổ quốc phê chuẩn để đưa vào danh sách ứng cử viên. Không chỉ thế, Mặt trận Tổ quốc cũng là cơ quan chính đảm nhiệm trong việc giám sát cuộc bầu cử.

Xem thêm : Top những việc làm thêm buổi tối không thể bỏ qua

2. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì trong thời kỳ đổi mới của dân tộc?

Theo điều 9 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013) quy định về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; là tiếng nói đứng lên bảo vệ quyền và những lợi ích chính đáng hợp pháp của Nhân dân; là cơ sở tập hợp và phát huy tổng thể sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các quyền bình đẳng và dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; tăng cường sự đồng thuận từ tất các bộ phận nhân dân trong xã hội; tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh chống lại cái xấu hay các hoạt động của các tổ chức chống phá Nhà nước, chính quyền

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Xem thêm : Điện dân dụng là gì? Tất tần tật kiến thức về điện dân dụng

3. Bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm những cấp nào?

 Bộ máy của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm những cấp nào

* Đối với các cấp ở trung ương, Mặt trận Tổ quốc sẽ bao gồm những cơ quan sau:

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: đây là cơ quan cấp cao nhất trong hàng ngũ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

* Đối với các cấp ở địa phương, Mặt trận Tổ quốc sẽ bao gồm những cơ quan sau:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (còn gọi là cấp tỉnh)

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (còn gọi chung là cấp huyện)

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn (còn gọi chung là cấp xã).

Xem thêm : Khám phá thú vị cơ hội học tài chính ngân hàng ra làm gì?

4. Lịch sử hình thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lịch sử hình thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tóm tắt trong những dấu mốc lịch sử sau:

- 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương ra chỉ thị về vấn đề thành lập Hội phản đế Đồng minh, đây là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam.

- 3/1935: Đại hội Đảng lần thứ nhất quyết định thành lập và thông qua điều lệ của tổ chức nhằm tập hợp tất cả các lực lượng phản đế toàn Đông dương

- 10/1936 đổi tên thành Mặt trận thống nhất nhân dân Phản đế

- 6/1938 bước tới thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương, từ những phong trào Mặt trận đã dần hình thành Mặt trận với tính chất của một tổ chức

- 9/1939 đổi tên thành Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông dương

- 19/5/1941 đổi tên thành Mặt trận Việt minh

- 1946 Hội liên hiệp quốc dân Việt nam được thành lập

-  3/3/1951 Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt được hợp nhất và lấy tên là Mặt trận Liên Việt

- 10/9/1955 Mặt trận Tổ quốc Việt nam ra đời

- 20/12/1960 Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời

- 4/2/1977 hợp nhất 3 tổ chức thành một tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất duy nhất và lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lịch sử hình thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được phát huy hết khả năng trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc vững mạnh thực hiện theo lời dạy của Bác: "Mục đích phấn đấu của Mặt trận Dân tộc thống nhất là xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

Các thành viên trong mặt trận có các nguyên tắc hoạt động được quy định như sau: hợp tác bình đẳng, hiệp thương dân chủ, thống nhất trong hành động và phối hợp lẫn nhau và đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau

Trong quan hệ đối với quần chúng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện, cũng là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân,đoàn kết Nhân dân, động viên, hỗ trợ Nhân dân thực hiện dân chủ, ...

Trong đó quần chúng nhân dân cũng sẽ có vai trò quan trọng trong sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang làm tốt nhiệm vụ vai trò đoàn kết các tổ chức chính trị -  xã hội, là cơ quan bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dân. Góp phần xây dựng một nước Việt ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, thống nhất.

Trên đây là một số những chia sẻ về chủ để “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì”, cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian quan tâm theo dõi bài viết của chúng mình nhé.

Tác giả : Phạm Minh Diệp