ảnh bìa
avatar

Thái Phương

  • Dòng thời gian

  • Thông tin cá nhân

  • Việc đã lưu

  • Ứng viên đã lưu

Giới thiệu

Trống

Đã đăng 2 tin tuyển dụng

0 Đánh giá

Xem thêm ⟶

Việc làm tại Quận Cầu Giấy Việc làm tại Hà Nội

Mức lương: Từ 6.000.000Đ - 8.000.000Đ

Hình thức: Giờ hành chính

Ngành nghề: Việc làm xây dựng

Công việc chi tiết: Việc làm kỹ thuật xây dựng Việc làm kỹ sư kết cấu thép Việc làm kỹ sư kết cấu

Hạn tuyển: 30/04/2021

Mô tả chi tiết: ...

Thiết kế kết cấu thép, dựng 3D model, Sắp xếp kích thước trong bản vẽ, tính khối lượng công trình....
Xem thêm >>
Lưu 114 Lượt xem

Việc làm tại Quận Cầu Giấy Việc làm tại Hà Nội

Mức lương: Từ 6.000.000Đ - 8.000.000Đ

Hình thức: Giờ hành chính

Ngành nghề: Việc làm cơ khí - chế tạo

Công việc chi tiết: Việc làm kỹ sư cơ khí Việc làm kỹ sư thiết kế cơ khí Việc làm kỹ sư chế tạo máy

Hạn tuyển: 30/04/2021

Mô tả chi tiết: ...

- Thiết kế bản vẽ kết cấu thép, dựng 3D model, sắp xếp các kích thước, tổng hợp khối lượng .....
Xem thêm >>
Lưu 129 Lượt xem

Hiện chưa có dữ liệu

Họ tên: Thái Phương

Giới tính: Hiện chưa có dữ liệu

Số điện thoại: Hiện chưa có dữ liệu

Địa chỉ: Hiện chưa có dữ liệu

Hiện chưa có dữ liệu

Công việc

Hiện chưa có dữ liệu

Kĩ năng

Hiện chưa có dữ liệu
Hiện chưa có dữ liệu

Sửa Giới thiệu

Sửa thông tin liên hệ cơ bản

Sửa công việc và học vấn

Sửa thông tin học vấn

Sửa thông tin nghề nghiệp

/

Sửa thông tin kĩ năng