Quân nhân chuyên nghiệp là gì? Nguyên tắc tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp

author Tác giả: Đào Thanh Thu

11/01/2020 | 06:05:22 pm

Quân nhân chuyên nghiệp là gì? Là vị trí quan trọng trong lực lượng cốt lõi của đội chuyên môn kỹ thuật của quân đội. Trên thực tế thì quân nhân chuyên nghiệp là thuật ngữ đã quá quen thuộc đối với các bạn, thậm chí các bạn còn thường xuyên được nghe trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên khái niệm cũng như các thông tin cơ bản liên quan đến vị trí này thì vẫn còn nhiều bạn mơ hồ. Vậy nên thông qua nội dung bài viết được chia sẻ dưới đây các bạn sẽ hiểu bản chất quân nhân chuyên nghiệp thực chất là gì?

1. Tìm hiểu đôi nét về quân nhân chuyên nghiệp là gì?

Là vị trí quan trọng trong lực lượng cốt lõi của đội chuyên môn kỹ thuật của quân đội, cụ thể là thuộc đội ngũ thực hiện cácnghiệp vụ bảo đảm cho công tác quản lý; chỉ huy, lãnh đạo, luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự nghiệp của đất nước, chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Ngoài ra các quân nhân chuyên nghiệp cũng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác của quân đội, tùy thuộc vào sự chỉ huy cũng như lãnh đạo của cấp trên.

Tìm hiểu đôi nét về quân nhân chuyên nghiệp là gì?
Tìm hiểu đôi nét về quân nhân chuyên nghiệp là gì?

Để hiểu rõ hơn về quan nhân chuyên nghiệp thì các bạn cũng nên biết những cấp bậc quân hàm, và nội dung này được phân chia tương ứng với trình độ nghiệp vụ, trình độ chuyên môn và mức lương, theo thứ tự tăng dần đó là:

Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp >> Trung tá quân nhân chuyên nghiệp >> Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp >> Đại úy quân nhân chuyên nghiệp >> Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp >> Trung úy quân nhân chuyên nghiệp >> Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp.

Bậc quân hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo thứ tự tăng dần: Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp >> Trung tá quân nhân chuyên nghiệp >> Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp.

Và đương nhiên mỗi cấp bậc quân hàm của từng quân nhân chuyên nghiệp đều sẽ có những mức lương tương ứng của từng loại, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đề ra.

2. Thời hạn và hạn tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp

Dựa theo nội dung đã được quy định của Nhà nước thì thời hạn cả phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp sẽ tính từ ngày quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp phải tối thiểu là 06 năm.

 Thời hạn và hạn tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp
 Thời hạn và hạn tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp

Phục vụ cho đến hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được quy định như sau:

- Cấp úy quân nhân chuyên nghiệp: Nam nữ đều có hạn tuổi phục vụ tối đa là 52 tuổi như nhau;

- Thiếu tá, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam, nữ đều có hạn tuổi phục vụ tối đa là 54 tuổi;

- Nam Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam có hạn tuổi phục vụ tối đa 56 tuổi, nữ có hạn tuổi phục vụ tối đa là 55 tuổi.

Tuy nhiên đối với những quân nhân chuyên nghiệp có trình độ nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật cao mà lại đáp ứng được đầy đủ những phẩm chất đạo đức, chính trị, tự nguyện và sức khỏe đúng vào thời điểm mà quân đội đang cần thì sẽ được cho vào diện xem xét thay đổi về độ dài thời gian phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp đó. Tuy nhiên dù có kéo dài khoảng thời gian này thì cũng không được vượt quá 05 năm theo đúng với quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, thì các bạn cũng nên biết rằng, những quân nhân chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vừa đủ với 40 tuổi thì sẽ được xếp vào hàng ưu tiên được bồi dưỡng, đào tạo cũng như sắp xếp đảm nhận các chức danh sao cho phù hợp với yêu cầu của quân đội. Còn đối với trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí quân nhân chuyên nghiệp cũng như không thể chuyển ngành được thì sẽ được xét nghỉ hưu sớm theo tiêu chí là: 20 năm đóng BHXH, trong đó 15 năm vai trò là chiến đấu viên.

3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng quân nhân chuyên nghiệp

Bên cạnh những nội dung được chia sẻ ở trên thì có lẽ các bạn cũng đã cảm nhận được phần nào về những quy định nhất định được đề ra với các quân nhân chuyên nghiệp. Tuy nhiên những thông tin đó chưa thể giúp các bạn hiểu hết được bản chất cũng như những thử thách của một quân nhân chuyên nghiệp là gì? Vậy nên chúng ta cùng tìm hiểu thêm những nguyên tắc thuộc về quân nhân chuyên nghiệp như sau:

Nguyên tắc quản lý, sử dụng quân nhân chuyên nghiệp
Nguyên tắc quản lý, sử dụng quân nhân chuyên nghiệp

- Bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý và điều hành một cách tuyệt đối cũng như trực tiếp về mọi mặt của Chủ tịch nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đó là sự quản lý nhất quán, thống nhất của Chính phủ kết hợp với sự quản lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng theo đúng với quy định.

- Thực hiện đủ và đúng với trách nhiệm của người có vai trò đứng đầu cùng với đó là nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công theo phân cấp đã được quy định rõ ràng trong quản lý.

- Thực hiện công tác quản lý đúng tiêu chuẩn, biên chế vị trí cũng như chức danh quân nhân chuyên nghiệp đã được xác định.

- Căn cứ phẩm chất đạo đức, chính trị cũng như trình độ chuyên môn và kết quả hoàn thành nhiệm vụ để đưa ra những đánh giá quân nhân chuyên nghiệp theo đúng với những nội dung đã được quy định.

4. Quyền, nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp

4.1. Quyền của quân nhân chuyên nghiệp

Dựa theo những quy định của Bộ Quốc phòng thì quyền của quân nhân chuyên nghiệp có nội dung như sau:

Các quân nhân chuyên nghiệp sẽ có đời sống tinh thần, vật chất, cùng với những chế độ và chính sách phù hợp với chức vụ, tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình và được Nhà nước bảo đảm.

Quyền của quân nhân chuyên nghiệp
Quyền của quân nhân chuyên nghiệp

Bên cạnh đó quân nhân chuyên nghiệp cũng có được bồi dưỡng và đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chính trị, pháp luật. Ngoài ra chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cũng sẽ được nâng cấp sao cho phù hợp với vị trí, chức danh mà quân nhân chuyên nghiệp đảm nhận.

Ngoài ra, các quân nhân chuyên nghiệp còn được hưởng nhiều quyền lợi khác đã được quy định rõ ràng theo Bộ Quốc phòng.

4.2. Nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp

Bên cạnh những chia sẻ về quyền lợi được chia sẻ ở trên thì nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp cũng khá phức tạp. Nội dung cụ thể như sau:

Với vai trò là một quân nhân chuyên nghiệp thì phải tự nguyện trung thành tuyệt đối với nhân dân, với Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, với Tổ quốc.

Không quyên tuân thủ cũng như chấp hành nghiêm theo đúng với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình.

Mệnh lệnh cấp trên của quân nhân chuyên nghiệp phải tuyệt đối phục tùng. Tuy nhiên nếu có căn cứ khẳng định được mệnh lệnh đó vi phạm vào những điều lệnh, điều lệ của Quân đội hoặc trái pháp luật thì báo cáo lại với người ra mệnh lệnh. Tuy nhiên nếu quân nhân chuyên nghiệp mà vẫn phải chấp hành thì sẽ phải kịp thời thông báo với cấp trên trực tiếp. Khi đó quân nhân chuyên nghiệp cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm về mệnh lệnh cũng như kết quả của mệnh lệnh đó.

Nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp
Nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp

Bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, quân đội, cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân;

Quân nhân chuyên nghiệp học tập và rèn luyện không ngừng về quân sự, chính trị, pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn; tính tổ chức, văn hóa, khoa học và tập luyện nâng cao thể lực, bản lĩnh chính trị, chiến đấu.

Ngoài ra, các quân nhân chuyên nghiệp cũng thường xuyên phải thực hiện nghĩa vụ chiến đấu, luôn luôn trong tâm thế chuẩn bị cũng như sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cùng với đó là trách nhiệm bảo vệ nhân dân, thống nhất Đảng, Nhà nước. Các quân nhân chuyên nghiệp chấp hành điều lệnh, điều lệ đã được quy định của Quân đội nhân dân theo đúng với chức danh, vị trí mình đảm nhận.

4.3. Những việc quân nhân chuyên nghiệp không được thực hiện

Sau khi các bạn đã tham khảo nội dung chia sẻ về nghĩa vụ của “quân nhân chuyên nghiệp là gì?” ở trên, thì có lẽ các bạn cũng đã thấy được phần nào về những mặt thực tế và trách nhiệm đầy cao cả của một người đảm nhận vị trí quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội. Tuy nhiên, việc quân nhân chuyên nghiệp không được thực hiện cũng được quy định rõ ràng với nội dung cụ thể là:

Những việc quân nhân chuyên nghiệp không được thực hiện
Những việc quân nhân chuyên nghiệp không được thực hiện

Không được có hành vi hoặc biểu hiện chống lại mệnh lệnh cấp trên. Thậm chí là trốn tránh hay thoái thác mệnh lệnh và nhiệm vụ được giao cũng không được.

Tuyệt đối không lợi dụng vị trí chức trách cũng như nhiệm vụ của mình để thực hiện những hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp của các nhân tố khác như Nhà nước, tổ chức, cơ quan… Nghiêm cấm các hành động tiêu cực đến điều lệnh, điều lệ của QĐND hoặc trái với pháp luật.

Ngoài ra, các quân nhân chuyên nghiệp cũng không được thực hiện những việc mà cán bộ, công - viên chức không được thực hiện theo đúng với quy định của pháp luật.

5. Nguyên tắc tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp

Với những nội dung về quy định rõ ràng về quân nhân chuyên nghiệp thì các bạn cũng đã thấy rất rõ sự khắt khe cũng như khó tính của môi trường quân nhân. Chính vì vậy, không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành một quân nhân chuyên nghiệp. Bởi để đảm nhận được vị trí này thì các bạn cũng sẽ phải trải qua nhiều thử thách cũng như khó khăn đã được quy định trong nguyên tắc chọn lọc quân nhân chuyên nghiệp của Bộ quốc phòng đề ra. Đồng thời cũng dựa theo tiêu chí lựa chọn sẽ được áp dụng theo yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của QĐND. Dưới đây sẽ là một số nội dung trong nguyên tắc tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp mà bạn nên tham khảo, để hiểu rõ hơn về quân nhân chuyên nghiệp nhé.

Nguyên tắc tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp
Nguyên tắc tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp

- Những quy định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp phải được bảo đảm quyền dân chủ công bằng, minh bạch và công khai đúng với quy định của pháp luật. Đặc biệt là bình đẳng giới, không có sự phân biệt giữa nam với nữ.

- Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của người đại diện, đứng đầu của cơ quan, đơn vị tuyển chọn.

- Nội dung, tiêu chuẩn tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cần phải đúng vị trí việc làm và vị trí chức danh. Đồng thời phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ những điều kiện, tiêu chuẩn đã được quy định rõ ràng.

Tuy nhiên, ngoài những nội dung trên thì tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp cũng sẽ có một vài điểm ưu tiên khác mà các bạn nên biết. Đó là tuyển dụng chọn lọc ưu tiên những hạ sĩ quan, binh sĩ đã có những thành tích nổi bật hoặc xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phục vụ trong QĐND. Đương nhiên đó cũng phải là người sở hữu nghiệp vụ giỏi; chuyên môn kỹ thuật cao và tài năng; đặc biệt là người dân tộc thiểu số.

Với những chia sẻ về quân nhân chuyên nghiệp là gì? Hy vọng đã mang lại nhiều tư liệu hữu ích và giúp bạn tự tin mỗi khi được hỏi những vấn đề liên quan đến quân nhân chuyên nghiệp. Để có thêm nhiều kiến thức bổ ích khác thì các bạn đừng quên ghé qua tuyendung24h.net.vn thường xuyên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!

Bài viết liên quan

Mục lục tin tức