Thông tin cần biết

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA WEBSITE TUYENDUNG24H.NET.VN

Tuyendung24h.net.vn thực hiện quyền cung cấp dịch vụ đến người dùng

Các thành viên sau khi hoàn thiện toàn bộ những yêu cầu về thủ tục, điều khoản cam kết thực hiện các chính sách yêu cầu của trang, và đã đăng ký thành công thì tuyendung24h.net.vn cũng sẽ có quyền thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho mọi thành viên chính thức đó.

Đồng thời tuyendung24h.net.vn cũng sẽ có thẩm quyền từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho thành viên tùy vào mức độ vi phạm vào những điều khoản cũng như quy định chung của site (ví dụ: cung cấp sai thông tin tuyển dụng; thông tin không đầy đủ, không chính thống hoặc có hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam)

Tuyendung24h.net.vn thực hiện quyền thông báo về việc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho thành viên

Các thành viên có hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại tuyendung24h.net.vn hoặc vi phạm vào Quy chế của sàn thương mại điện tử đã đưa ra thì chúng tôi bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ thông báo với các đối tượng thành viên này ít nhất là một tháng trước khi đưa khi việc chấm dứt hợp tác có hiệu lực đồng thời cũng ngừng cung cấp mọi dịch vụ của thành viên đó. Nếu mức độ nghiêm trọng như cố tình thực hiện việc giả mạo, lừa đảo tác động đến sự uy tín của sàn thương mại điện tử tuyendung24h.net.vn hoặc những ảnh hưởng khác liên quan đến hoạt động của site thì chúng tôi sẽ được toàn quyền đưa ra quyết định chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ cũng như quyền thành viên của đối tượng này.

Thực hiện quyền sở hữu trí tuệ tại Tuyendung24h.net.vn

Những quyền sở hữu trí tuệ đang tồn tại trên tuyendung24h.net đều thuộc về tuyendung24h.net.vn đã được sự cấp phép hợp pháp của pháp luật và sử dụng một cách công khai, minh bạch. Do vậy các quyền hợp pháp đều được đảm bảo và nghiêm cấm những hành vi vi phạm quyền sở hữu (ví dụ: sao chép, sử dụng với mục đích không lành mạnh, truyền bá sai sự thật…).

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN TẠI TUYENDUNG24H.NET.VN

Yêu cầu được cung cấp thông tin đầy đủ

Dựa theo nội dung của Quy định tại Điều 29 của Nghị định 52/2013/NĐ-CP thì các thành viên hoạt động tại tuyendung24h.net.vn (các cá nhân, thương nhân, tổ chức) dưới hình thức là nhà tuyển dụng của sàn thương mại điện tử thì trong khi đăng ký sử dụng dịch vụ của site thì cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở, cơ sở văn phòng hoạt động của tổ chức, thương nhân nếu có hoặc họ tên, địa chỉ thường trú của cá nhân.
  • Cung cấp mọi thông tin về giấy pháp hoạt động kinh doanh như: số đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp. Hoặc là cá nhân tuyển dụng thì cung cấp mã số thuế cá nhân.
  • Số điện thoại, email, địa chỉ website hoặc các phương thức liên hệ khác.

Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát

Để có thể đảm bảo được những quyền lợi đăng ký thành viên thì các bạn được phép thực hiện các hành vi giám sát và kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các thông tin của nhà tuyển dụng tại tuyendung24h.net.vn. Ngoài ra các thành viên cũng có quyền được áp dụng những biện pháp cần thiết để đảm bảo được việc an toàn thông tin cá nhân, thông tin kinh doanh của tổ chức, thương nhân đang sử dụng các dịch vụ tại sàn giao dịch tuyendung24h.net.vn.

Trách nhiệm bảo mật thông tin

Trong trường hợp phát hiện ra những dấu hiệu, nghi ngờ những hành vi vi phạm, lạm dụng các thông tin của mình thì các đối tượng này cần phải có trách nhiệm báo cáo lại kịp thời cho tuyendung24h.net.vn về vấn đề này để nhanh chóng ngăn chặn và xử lý. Các thành viên cũng cần phải có trách nhiệm lưu trữ cũng như bảo mật thông tin (lịch sử, mật khẩu, tài khoản…) của mình trên tuyendung24h.net.vn trong quá trình sử dụng dịch vụ của site để tăng thêm được mức độ bảo mật.

Cam kết dành cho các thành viên của tuyendung24h.net.vn

Mọi thành viên phải có thái độ nghiêm túc khi sử dụng các tính năng, dịch vụ của chúng tôi cung cấp và không được sử dụng chúng với những mục đích không lành mạnh, bất hợp pháp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự và sự uy tín của tuyendung24h.net.vn. Ngoài ra các thành viên cũng không có các hành vi đe dọa, lừa đảo, lợi dụng các dịch vụ của site để truyền bá trái phép, phân phối, sao chép thì sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trước khi tham gia sử dụng các dịch vụ, tính năng của site thì các thành viên cần phải đọc kỹ những quyền hạn cũng như trách nhiệm của bản thân để tránh vi phạm điều khoản, quy chế của tuyendung24h.net.vn. Đồng thời cũng sẽ giúp các bạn có thể tận hưởng được toàn bộ những giá trị hữu ích của site chúng tôi mang lại.