công ty cổ phần bất động sản trường phúc

[Trường Phúc Land] Kế Toán Viên Mca

công ty cổ phần bất động sản trường phúc

Việc làm tại Hà Nội

Mức lương: 7 - 10 triệu

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Việc làm kd bất động sản

Mô tả

a/ Trách nhiệm:
MCA của MC là người được Phòng Back Offices Công ty tuyển dụng, bổ nhiệm để thực hiện chức năng quản lý kế toán, hành chính, nhân sự, văn thư tại MC. Trách nhiệm cụ thể của MCA bao gồm:
- Hỗ trợ Giám đốc MC trong công tác tuyển dụng, đào tạo, tạo động lực đối với nhân viên MC theo phân công và điều hành của Giám đốc MC.
- Quản lý kế toán, hành chính, nhân sự, văn thư tại MC.
- Quản lý danh mục sản phẩm chào bán, quản lý giao dịch thành công, lập bảng xác nhận đối chiếu, tính phí hoa hồng cho nhân viên.
- Hỗ trợ thủ tục giao dịch bất động sản tại MC.
- Quản lý vận hành hệ thống thông tin phần mềm quản lý nội bộ tại MC.
b/ Điều kiện:
- Là người có có kỹ năng bao quát về kế toán, quản lý nhân sự, hành chính văn thư.
- Có năng lực làm việc cẩn thận, tỷ mỷ, kiên trì, và luôn duy trì sự tuân thủ các quy định, nề nếp tác phòng.
- Có kỹ năng vận hành hệ thống thông tin, phần mềm của công ty.
- Có kỹ năng giao tiếp thân thiện với khách hàng, đồng nghiệp.
c/ Quyền hạn của MCA:
- Quyết định lập biên bản xử phạt vi phạm quy chế của MC tại chỗ.
- Thừa ủy quyền của Giám đốc MC ký các văn bản hoặc gửi email thông báo thông tin liên quan đến hoạt động của MC cho Nhân viên kinh doanh và Nhân viên hành chính.
- Ký xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các giấy tờ giao dịch, hóa đơn, chứng từ của MC.
- Thực hiện việc bảo mật các thông tin giao dịch tại MC theo quy định của Công ty.
- Từ chối thực hiện thủ tục giao dịch khi không tuân thủ quy chế, quy trình trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Tổng giám đốc Công ty;
- Đề nghị Giám đốc MC hoặc thừa ủy quyền của Giám đốc MC xử lý kỷ luật các trường hợp không tuân thủ quy định của M2 hoặc có hành vi phá hoại môi trường làm việc tại MC, xâm phạm lợi ích chính đáng của các Nhân viên kinh doanh và thành viên khác tại MC;
- Phối hợp cùng Giám đốc MC quản lý nhân sự của MC;

Liên hệ Nhấp vào đây để xem số điện thoại

20 Lượt xem

Đánh giá tin đăng