ảnh bìa
avatar

Hong Anh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/08/2020

Số điện thoại: 0913525217

Email: callmehanh@gmail.com

Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng

Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm

Cấp bậc: Nhân viên

Địa chỉ: Dai Co Viet Str.,

Nơi làm việc khác: Hà Nội

Mục tiêu nghề nghiệp: Assistant / Customer Service / Account Executive

Kỹ năng bản thân: Assistant / Customer Service / Account Executive