ảnh bìa
avatar

Lỗ Thị Mỹ Trinh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/06/1995

Số điện thoại: 0394304608

Email: mytrinh06061995@gmail.com

Ngành nghề: Báo chí - Truyền hình

Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm

Cấp bậc: Nhân viên

Địa chỉ: Mỹ Đình

Nơi làm việc khác: Toàn Quốc

Mục tiêu nghề nghiệp: Mong muốn bản thân có cơ hội tiếp xúc để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và nâng cao trình độ của bản thân. Tạo tiền đề hướng tới một mục tiêu xa hơn với một công việc cũng như tài chính được ổn định, có thời gian làm việc gắn bó lâu dài với cơ quan.

Kỹ năng bản thân: Tin học văn phòng: IC3 Tiếng anh: B1