ảnh bìa
avatar

Nguyễn tấn lực

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/10/1987

Số điện thoại: 0902720007

Email: nguyentanluc2805@gmail.com

Ngành nghề: Ngân hàng - Chứng khoán - Đầu tư

Kinh nghiệm: trên 5 năm kinh nghiệm

Cấp bậc: Nhân viên

Địa chỉ: Khom5 phường 1 gia rai bạc liêi

Nơi làm việc khác: Hà Nội

Mục tiêu nghề nghiệp: Muốn phát triển bản thân trong công viêc

Kỹ năng bản thân: Nhiệt tình ham học hỏi dễ nắm bắt công việc mới