Thông tin ứng viên: Nguyễn Xuân Ninh

 • Hồ Chí Minh
 • Bảo vệ
 • 10 - 15 triệu
 • Đăng nhập để xem
 • Đăng nhập để xem
 • Lương: 10 - 15 triệu
 • Cấp bậc: Trưởng phòng
 • Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm
 • Giới tính: Nam
 • Ngành nghề: Bảo vệ
 • Học vấn: Đại học
 • Địa chỉ: Phú Thuận, quận 7, TP.HCM
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Ngày sinh: 31/01/1985
 • Nơi làm việc khác: Hồ Chí Minh
Công việc ổn định, lâu dài. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
- Làm việc nhóm. - Lãnh đạo. - Giải quyết vấn đề. - Giao tiếp.