ảnh bìa
avatar

Trần Thanh Tiến

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/08/1989

Số điện thoại: 0983757552

Email: thanhtien826@gmail.com

Ngành nghề: Kỹ thuật

Kinh nghiệm: dưới 1 năm kinh nghiệm

Cấp bậc: Nhân viên

Địa chỉ: Chiến lược

Nơi làm việc khác: Toàn Quốc

Mục tiêu nghề nghiệp: Ko gì

Kỹ năng bản thân: Bình thường