Việc làm tại Huyện Hoài Đức

Việc làm Huyện Hoài Đức Việc làm tại Hà Nội

Mức lương: Từ 6.000.000Đ - 7.000.000Đ

Hình thức: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Việc làm kế toán - kiểm toán

Công việc chi tiết: Việc làm kế toán nội bộ

Hạn tuyển: 20/04/2021

Mô tả chi tiết: ...

- Giao dịch ngân hàng
- Tập hợp chứng từ nội bộ thực tế phát sinh, tổng hợp báo cáo ban giam đốc.
- Lập bảng thanh toán lương hàng tháng.
- Thực hiện công việc hành chính khác tại văn phòng.
- Hỗ trợ kế toán thuế
Xem thêm >>
Lưu 168 Lượt xem